გაითვალისწინე რისკი

რისკი ინვესტიციის განუყოფელი ნაწილია. თუმცა, რისკების მეთოდური ანალიზითა და მათი ეფექტიანი  მართვით, შესაძლებელია ჩვენს ინვესტიციებზე საბაზრო ცვალებადობის გავლენის მინიმუმამდე დაყვანა და საინვესტიციო მიზნების მიღწევა.

რისკის მართვის სტრატეგიები

დივერსიფიკაცია

დივერსიფიკაცია საინვესტიციო პორტფელში რისკების მართვის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიაა. ეს მიდგომა გულისხმობს ინვესტიციების გადანაწილებას სხვადასხვა აქტივების კლასებში, ინდუსტრიებსა და გეოგრაფიულ რეგიონებში, რათა შეძლოთ თქვენი პორტფელის რისკის შემცირება. დივერსიფიკაციის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მართოთ თქვენი პორტფელის რისკი სხვადასხვა ინვესტიციებში დაბანდების გზით, რომლებიც არ არის დადებით კორელაციაში. ეს ნიშნავს, რომ თუკი ერთი ინვესტიცია არაეფექტიანია, სხვა, განხორცილებული ინვესტიციით შესაძლებელია დანაკარგის კომპენსირება.

მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ პორტფელი, რომელიც შედგება მხოლოდ ერთი ინდუსტრიის ან საბაზრო სექტორის აქციებისგან, შესაძლოა დიდი ზარალის რისკის წინაშე აღმოჩნდეთ, თუ ეს სექტორი მკვეთრ ვარდნას განიცდის. თუმცა, თქვენი პორტფელის დივერსიფიკაციით, ობლიგაციებით, უძრავი ქონებით ან საერთაშორისო აქციებით, შეგიძლიათ პოტენციურად შეამციროთ თქვენი პორტფელის საერთო რისკი, მაინც მიაღწიოთ თქვენს საინვესტიციო მიზნებს და უზრუნველყოთ თქვენი სტაბილური ფინანსური მომავალი.

დივერსიფიკაცია ასევე დაგეხმარებათ რისკსა და ამონაგებს შორის ბალანსის მიღწევაში. აქტივების კლასების დიაპაზონში დივერსიფიკაციით, თქვენ პოტენციურად შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო მაღალი ამონაგები და შეამციროთ თქვენი პორტფელის რისკი.

რომ შევაჯამოთ, დივერსიფიკაცია არის რისკების მართვის მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელიც ინვესტორებს დაეხმარება მიაღწიონ გრძელვადიან ფინანსურ მიზნებს და მინიმუმამდე დაიყვანონ ბაზრის ცვალებადობისა და გაურკვევლობის რისკები.

განახორციელეთ ინვესტირება ფონდებში

ინვესტიციის რისკის მართვის კიდევ ერთი სტრატეგია არის ფონდებში ინვესტირება. ფონდებს მართავენ პროფესიონალი მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ რისკის მართვისა და გონივრული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების გამოცდილება. ფონდის მენეჯერები ატარებენ საფუძვლიან კვლევას იმ კომპანიებზე ან აქტივებზე, რომლებშიც ინვესტიცია ხორციელდება და მუდმივად აანალიზებენ მათ საქმიანობას საჭირო კორექტირებისთვის.

ფონდებში ინვესტიცია შეიძლება კარგი იდეა იყოს რისკის მენეჯმენტისთვის, რადგან ფონდები ინვესტორებს საშუალებას აძლევენ პორტფელის დივერსიფიკაცია მოახდინონ სხვადასხვა აქტივებში. ფონდებში დანაზოგის შეტანისას, ინვესტორებს შეუძლიათ აირჩიონ აქტივების სხვადასხვა კლასები, როგორიცაა აქციები, ობლიგაციები, უძრავი ქონება და ასევე შეარჩიონ ფონდები სხვადასხვა რისკის დონის მიხედვით.

ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფონდებში ინვესტიცია არ გამორიცხავს რისკის მთლიანად თავიდან არიდებას, რადგან ყველა ინვესტიცია გარკვეული დონის რისკს შეიცავს. ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია, ინვესტირებამდე საფუძვლიანად გადახედონ ფონდის წესდებას და შეაფასონ ფონდის საინვესტიციო მიზნები, სტრატეგიები და რისკები.

განახორციელეთ გრძელვადიანი ინვესტიცია

ინვესტიცია გრძელვადიანი პროცესია და აუცილებელია გვესმოდეს, რომ ბაზრის მოკლევადიანი ცვალებადობა ამ საქმიანობის ნაწილია. შესაძლოა მაცდურად გამოიყურებოდეს მოკლევადიანი გადაწყვეტილებების მიღება ბაზრის ტენდენციებიდან გამომდინარე, მაგრამ მსგავსი ნაბიჯი შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს თქვენი საინვესტიციო სტრატეგიისთვის. ამის ნაცვლად, მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოთ გრძელვადიანი პერსპექტივა და დარჩეთ თქვენი საინვესტიციო გეგმის ერთგული.

გრძელვადიან პერსპექტივაში, ინვესტიციებმა, როგორიცაა აქციები და სხვა აქტივები,  მოკლევადიანი არასტაბილურობის მიუხედავად დადებითი შედეგები აჩვენა. 

გრძელვადიანი პერსპექტივის შენარჩუნებით, ინვესტორებს შეუძლიათ აირიდონ იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღება ბაზრის მოკლევადიანი ცვლილებებიდან გამომდინარე. ეს მათ საშუალებას მისცემს კონცენტრირდნენ თავიანთ საინვესტიციო მიზნებზე და დარჩნენ უკვე განსაზღვრული საინვესტიციო სტრატეგიის ერთგული. დროთა განმავლობაში, ეს შესაძლოა გახდეს უფრო თანმიმდევრული ამონაგებისა და მეტი ფინანსური წარმატების მომტანი.

ჩანიშნე შეხვედრა

ფორსაითის ფინანსურ მრჩეველთან