დაზოგვა და ინვესტირება

დაზოგვა და ინვესტირება სტაბილური ფინანსური მომავლის შექმნის ორი აუცილებელი კომპონენტია. დანაზოგი გულისხმობს თქვენი შემოსავლის გარკვეული ნაწილის რეგულარულად გადადებას, ხოლო ინვესტიცია ნიშნავს ამ თანხით იმ აქტივების შეძენას, რომლებსაც დროთა განმავლობაში ღირებულების ზრდის ან/და დამატებით შემოსავლის მოტანის პოტენციალი აქვთ.

უკეთესი მომავლისთვის

საინვესტიციო პროცესში პირველი და უმთავრესი ნაბიჯი არის დაზოგვა, რადგან ის უზრუნველყოფს, როგორც ინვესტიციის განხორციელებისთვის საჭირო საწყის კაპიტალს, ისე შესაძლო გაუთვალისწინებელი შემთხვევების/უსიამოვნო მოულოდნელობებისთვის ფინანსურ მზაობას. დანაზოგის საშუალებით ინდივიდებს ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ რთული პროცენტის ეფექტით და შექმნან გრძელვადიანი დოვლათი.

საკმარისი თანხის დაზოგვის  შემდეგი ნაბიჯი არის მისი გონივრული ინვესტიცია. გონივრული ინვესტირება საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ თქვენი დანაზოგი დამატებითი დოვლათის შესაქმნელად და უზრუნველყოთ სტაბილური ფინანსური მომავალი.

თქვენი საინვესტიციო პროცესი

1


განსაზღვრეთ თქვენი ფინანსური მიზნები

განსაზღვრეთ თქვენი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ფინანსური მიზნები, როგორიცაა დანაზოგი სახლისთვის, თქვენი შვილის განათლების დაფინანსებისთვის თანხის შეგროვება ან დანაზოგი საპენსიო ასაკისთვის.

2


შეაფასეთ რისკისადმი თქვენი ტოლერანტობა

განსაზღვრეთ დასაშვები რისკის ოდენობა თქვენს საინვესტიციო პორტფელში.  თქვენი რისკისადმი ტოლერანტობა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა  ასაკი, შემოსავალი, საინვესტიციო გამოცდილება და სხვა პირადი უპირატესობები. 

3


განსაზღვრეთ საინვესტიციო დროის ჰორიზონტი

გაითვალისწინეთ ინვესტიციის ვადა და განსაზღვრეთ რა დროს დაგჭირდებათ ფინანსურ სახსრებზე წვდომა. საინვესტიციო დროის ჰორიზონტი გავლენას მოახდენს თქვენს მიერ შერჩეულ ინვესტიციების ტიპებზე და  მოსალოდნელ რისკის დონეზე.

4


შეიმუშავეთ საინვესტიციო სტრატეგია

შეიმუშავეთ დივერსიფიცირებული საინვესტიციო სტრატეგია აქციებზე, ობლიგაციებსა და REIT-ებში თქვენი ფინანსური მიზნების, რისკის ტოლერანტობისა და საინვესტიციო ჰორიზონტის საფუძველზე, რისკისა და შემოსავლის ოპტიმიზაციისთვის.

5


შეიმუშავეთ საინვესტიციო სტრატეგია

განახორციელეთ თქვენი საინვესტიციო სტრატეგია თქვენს სტრატეგიასთან შესაბამისი დივერსიფიცირებული ინვესტიციების არჩევით, თანხების შესაბამისად განაწილებით და დარწმუნდით, რომ ისინი შეესაბამება თქვენს მიზნებს და რისკის ტოლერანტობას.

6


თვალყური ადევნეთ თქვენს ინვესტიციებს

თანმიმდევრულად და გულმოდგინედ გადახედეთ და შეცვალეთ თქვენი საინვესტიციო პორტფელი თქვენი ფინანსური მდგომარეობის ან ბაზრის პირობების ცვლილებებზე დაყრდნობით, რათა ეფექტურად გამოიყენოთ მომგებიანი საინვესტიციო შესაძლებლობები.

ჩანიშნე შეხვედრა

ფორსაითის ფინანსურ მრჩეველთან