ფულადი ბაზარი

ჩვენი ფულადი ბაზრის საინვესტიციო ფონდი ინვესტორებს სთავაზობს მაღალი ხარისხის ფულადი ბაზრის ფასიანი ქაღალდების დივერსიფიცირებულ პორტფელს, რომელსაც მეთვალყურეობენ ჩვენი გამოცდილი საინვესტიციო მენეჯერები, რათა უზრუნველყონ ძირითადი თანხის უსაფრთხოება, ლიკვიდურობა და თანმიმდევრული შემოსავალი.

ფულადი ბაზრის ფონდები

შესავალი

ლარის ფულადი ბაზრის ფონდი არის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ინვესტორებს სთავაზობს უსაფრთხო გზას, რათა განათავსონ თავიანთი მოკლევადიანი ლარის დანაზოგები უსაფრთხო, მაღალლიკვიდურ და ფულადი სახსრების ეკვივალენტურ ინსტრუმენტებში. საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე მოკლევადიან ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციებით, ეს ფონდი მიზნად ისახავს ინვესტორებს შესთავაზოს სტაბილური სარგებელი მათ ლარის მოკლევადიან დანაზოგზე, დაბალი რისკის პროფილით.

საინვესტიციო მიზანი

ლარის ფულის ბაზრის ფონდის მიზანია უზრუნველყოს დამზოგველები უსაფრთხო და საიმედო საინვესტიციო ვარიანტებით საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე. საბანკო დეპოზიტებსა და საქართველოს მთავრობის სახაზინო ობლიგაციებში ინვესტიციების გზით, ფონდი ცდილობს გამოიმუშაოს სტაბილური ამონაგები ლარში, რისკის მინიმუმამდე დაყვანისა და ლიკვიდურობის მაქსიმიზაციის გზით. ფონდის სტრატეგია შექმნილია იმისათვის, რომ ინვესტორებს შესთავაზოს ინვესტიციების შესაძლებლობა მაღალ ლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებში, ფოკუსირებული კაპიტალის შენარჩუნებაზე და დაბალ რისკზე. 

კონსერვატიული საინვესტიციო მიდგომით, უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ლარის ფულადი ბაზრის ფონდი იდეალური საინვესტიციო ვარიანტია მათთვის, ვისაც სურს გამოიმუშაოს სარგებელი ლარის მოკლევადიან დანაზოგზე.

პროდუქტის შესაბამისობა

  • დამზოგველები, ვისაც აქვთ დანაზოგი ლარში
  • დაბალი რისკის მადის მქონე ინვესტორები, რადგან ინვესტიცია ხორციელდება უსაფრთხო, მაღალი ლიკვიდურობის და ფულადი სახსრების ეკვივალენტურ ინსტრუმენტებში.
  • დამზოგველები და ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ პროცენტი მათ მოკლევადიან ლიკვიდურობაზე
  • პირები, რომლებიც ცდილობენ დანაზოგის დროებით ინვესტირებას, იქნება ეს გაუთვალისწინებელი სიტუაციისთვის, განათლების ხარჯებისთვის ან სახლის წინასწარი შენატანისთვის.

ფონდში ინვესტირებამდე ჩვენ მოვუწოდებთ დამზოგველებს კონსულტაციისთვის მიმართონ ჩვენს საინვესტიციო მრჩეველს.

ფონდის სახელილარის ფონდი
ფონდის ტიპიღია, კოლექტიური საინვესტიციო ფონდი
დაარსების თარიღირეგისტრაციის პროცესში
ფონდის დაგეგმილი ზომა-
ფონდის მიზანიუზრუნველყოს უსაფრთხო გზა ინვესტორებისთვის, რათა ანახორციელონ თავიანთი ლარის მოკლევადიანი დანაზოგის უსაფრთხო, მაღალი ლიკვიდურობის და ფულადი სახსრების ეკვივალენტურ ინსტრუმენტებში

სავარაუდო
წმინდა ამონაგები

წლიური 4-9%, ყოველთვიური დივიდენდების სახით
მინიმალური ინვესტიციის ოდენობა₾1000
ლიკვიდურობის პროფილიყოველდღიური

ჩანიშნე შეხვედრა

ფორსაითის ფინანსურ მრჩეველთან