ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

ვეკო დოდაშვილი - რა არის აქტივების მმართველი კომპანია?

ირაკლი გურგენიძე - რა არის საინვესტიციო ფონდი?