ჩვენთან ერთად ინვესტირება მომგებიანია

გაქვს დანაზოგი/კაპიტალი და გსურს მისი ინვესტირება?

ჩვენი გუნდი ყოველდღიურად ზრუნავს უსაფრთხო და მომგებიანი საინვესტიციო შესაძლებლობების აღმოჩენაზე, რათა ჩვენმა ინვესტორებმა მიიღონ მაღალი ამონაგები და უზრუნველყონ საკუთარი სტაბილური ფინანსური მომავალი.

ჩვენი საქმიანობა ლიცენზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ.

შენი ფინანსური წარმატება ჩვენი პასუხისმგებლობაა

დანაზოგის/კაპიტალის გონივრული ინვესტირება გრძელვადიანი კეთილდღეობის საწინდარია. გახდი ინვესტორი, შეაბიჯე საინვესტიციო სამყაროში ფორსაითთან ერთად და ჩაუყარე საფუძველი შენს წარმატებულ მომავალს.

ფორსაითის საქმიანობა

„ფორსაით ინვესტმენტ გრუპი“ არის ერთ-ერთი პირველი ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული აქტივების მმართველი კომპანია საქართველოში. ბანკების მსგავსად, ჩვენი საქმიანობაც ფინანსური შუამავლობაა.

ანუ, ჩვენ ვაკავშირებთ ერთი მხრივ ინდივიდებს და კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ დანაზოგი / კაპიტალი და მეორე მხრივ ბიზნესებს და კერძო სუბიექტებს, რომლებსაც სჭირდებათ დაფინანსება.

ფორსაითის შემქმნელები

ჩვენი კომპანია 2021 წელს საბანკო და საინვესტიციო სფეროში გამოცდილმა სამმა პროფესიონალმა დააარსა, საქართველოს მოსახლეობისთვის და ქვეყანაში ინვესტირების მსურველთათვის ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების შექმნის მიზნით. ხედვის განსახორციელებლად, კომპანიის დამფუძნებლებმა ფორსაითის გუნდი გამოცდილი პროფესიონალებით დააკომპლექტეს.

მისია

ვიყოთ მომგებიანი და ეფექტიანი (lean) საინვესტიციო პლატფორმა, რომელიც:

  • ხელს უწყობს დასავლური საინვესტიციო კულტურისა და ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას საქართველოში;
  • დამზოგველებს უქმნის დანაზოგის განთავსების მომგებიან და უსაფრთხო შესაძლებლობებს და ეხმარება მათ სტაბილური ფინანსური მომავლის უზრუნველყოფაში;
  • ბიზნესებისთვის უზრუნველყოფს მათ საჭიროებებზე მორგებულ დაფინანსებას.

ხედვა

ხელი შევუწყოთ აქტიური საინვესტიციო ეკოსისტემის შექმნას საქართველოში, სადაც დამზოგველებსა და ინვესტორებს ხელი მიუწვდებათ მრავალფეროვან საინვესტიციო შესაძლებლობებზე, ხოლო ბიზნესებს - მათ საჭიროებებზე მორგებულ დაფინანსებაზე.

ჩვენი პრინციპები

ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია ფორსაითის ინვესტორების კეთილდღეობაზე. ყოველი ჩვენი ქმედება და გადაწყვეტილება ითვალისწინებს ინვესტორების საუკეთესო ინტერესებს

ჩვენი მიზანია, ფორსაითის ინვესტორები და სხვა დაინტერესებული მხარეები მუდმივად ინფორმირებულნი იყვნენ ჩვენი საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების შესახებ

ჩვენი გუნდი ყოველდღიურად ზრუნავს ჩვენი ინვესტორებისთვის მაქსიმალური ამონაგების გენერირებაზე

ჩვენ მუდმივად ვავითარებთ და ვთავაზობთ ბაზარს ინოვაციურ საინვესტიციო პროდუქტებს, რომლებიც მორგებულია სხვადასხვა ტიპის ინვესტორის საჭიროებაზე

ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს მიიღონ გონივრული საინვესტიციო გადაწყვეტილებები და უზრუნველყონ საკუთარი სტაბილური ფინანსური მომავალი.

გახდი ინვესტორი ჩვენთან ერთად

ჩვენი საინვესტიციო ფონდები მორგებულია სხვადასხვა საინვესტიციო მიზნებსა და რისკის აპეტიტზე. გაიგე რომელი ფონდია შენთვის შესაფერისი და გახდი ინვესტორი დღესვე.

საინვესტიციო ფონდების მრავალფეროვანი არჩევანი

ჩანიშნე შეხვედრა

ფორსაითის ფინანსურ მრჩეველთან