ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

ფონდების ტიპები

არსებობს რამდენიმე ტიპის საინვესტიციო ფონდი, რომლებიც შეესაბამება სხვადასხვა საინვესტიციო მიზნებსა და პრეფერენციებს. ფონდის თითოეული ტიპი გთავაზობთ უნიკალურ საინვესტიციო სტრატეგიას, სტრუქტურას და ფოკუსირებულია აქტივების კონკრეტულ კლასებსა თუ სექტორებზე. საინვესტიციო ფონდების ძირითადი კატეგორიების ანალიზი ინვესტორებს ეხმარება გადახედონ ვარიანტებს და მიიღონ ინფორმირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებები. ფონდების გავრცელებული ტიპები მოიცავს სააქციო ფონდებს, ფიქსირებული შემოსავლის ფონდებს, ფულის ბაზრის ფონდებს, ალტერნატიულ ფონდებს და უძრავი ქონების ფონდებს. თითოეულ ტიპს აქვს საკუთარი მახასიათებლები და საინვესტიციო სტრატეგიები, რომლებიც შექმნილია სხვადასხვა რისკის პროფილებისა და მიზნების მისაღწევად. შემდეგ თავებში ჩვენ შემოგთავაზებთ ამ ტიპის საინვესტიციო ფონდების ზოგად მიმოხილვას, სადაც ხაზს ვუსვამთ მათ ფართო მახასიათებლებს და საინვესტიციო მიდგომებს.