ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების განყოფილება გთავაზობთ რესურსებს და ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი პირადი ფინანსების მართვის და ინვესტიციების შესახებ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ ფინანსურ მიზნებს.

საინვესტიციო ფონდების ცნება

საინვესტიციო ფონდი არის ინვესტიციების ერთიანი პორტფელი, სადაც ინვესტორები დებენ ფულს აქტივების მართვის კომპანიის მიერ მისი მრავალი ინვესტორის სახელით. ეს საშუალებას აძლევს თითოეულ ინვესტორს წვდომა ჰქონდეს პროფესიონალურად მართული საინვესტიციო ფონდის სახსრებზე.

ფონდის მენეჯერი ფონდის კაპიტალის ინვესტირებას ახდენს მომგებიანი გზებით და ცდილობს მოიპოვოს სარგებელი ფონდის ინვესტორებისთვის. ამ ინვესტიციებით მიღებულ შემოსავალს და რეალიზებული კაპიტალის ზრდას იზიარებენ მისი ერთეულის მფლობელები მათ საკუთრებაში არსებული ერთეულების რაოდენობის პროპორციულად.

Tri-Cycle-1

საინვესტიციო ფონდში ინვესტიციისას, თქვენ არსებითად ყიდულობთ ფონდის წილს. თითოეული აქცია წარმოადგენს მთლიანი პორტფელის ნაწილს და თითოეული აქციის ღირებულება განისაზღვრება ფონდის წმინდა აქტივების ღირებულებით (NAV) ყოველი სავაჭრო დღის ბოლოს. NAV გამოითვლება ფონდის აქტივების მთლიანი ღირებულების გაყოფით აქციების რაოდენობაზე.

Net-Asset-Value-Formula